Voorlichtingsfilm endoscopie

Een belangrijk deel van de patiënten is, door verschillende oorzaken, niet in staat geschreven informatie voldoende tot zich te nemen en vervolgens te vertalen naar hun eigen situatie. In geval van endoscopische onderzoeken is het heel vervelend wanneer een patiënt niet weet wat hij/zij kan verwachten.

Ten behoeve van patiënten die deze onderzoeken moeten ondergaan is een drietal verschillende voorlichtingsfilms over dit onderwerp gemaakt. Deze worden gebruikt om, in aanvulling op mondelinge en schriftelijke informatie, de patiënt voor te bereiden op het onderzoek. De films zijn via internet beschikbaar.