Ambient experience and dynamic light

Participatie in een pilot Lichttherapie op de afdeling Intensive Care. Onderzocht werd of het gebruik van verschillende vormen van licht bij oudere patiënten delier (plotseling optredende ernstige verwardheid) kan helpen voorkomen of verminderen. Delier komt bij 80-95% van de (oudere) IC-patiënten voor. Het sterftecijfer onder deze groep patiënten is hoog en delier zorgt voor een langere ligduur op de IC en verpleegafdeling.

Realisatie:     Pilot gestart in 2010, afgerond in 2015